De klok tikt voor wie nog wil genieten van 100% fiscale aftrekbaarheid voor plug-inhybrides!

 Om de Europese klimaatdoelstellingen van 2030 te halen, wijzigen de fiscale spelregels aanzienlijk. Als u op korte termijn overweegt een nieuwe bedrijfswagen aan te schaffen, bestelt u die best voor een bepaalde datum aangezien deze wagens gedurende de volledige looptijd onderworpen blijven aan het bestaande aftrekregime inzake autokosten.

Het gaat hier om de volgende grensdata:

  • Hybride wagens (WLTP-waarde = 50): bestellen vóór 01/01/2023
  • Wagens met fossiele brandstof: bestellen vóór 01/07/2023
  • Elektrische wagens: bestellen vóór 01/01/2027

Het toekomstige fiscale regime zal gekoppeld worden aan de datum van aankoop, lease of huur van de wagen. Zoals in het verleden ook het geval was bij dergelijke wijzigingen, worden ook de op dat moment reeds bestelde, maar nog niet geleverde bedrijfswagens als aangekocht beschouwd. Bij leasings en rentings zal de datum waarop het lease- of huurcontract wordt afgesloten in aanmerking worden genomen.

Wanneer je je wagen na de toepasselijke grensdatum hebt besteld, voorziet de regering in een uitdoofscenario waarin de aftrekbaarheid van je wagen elk jaar (aanzienlijk) omlaag zal gaan waarbij vanaf aanslagjaar 2029 geen kostenaftrek meer mogelijk is voor wagens op fossiele brandstoffen of hybride wagens.

 

Bij aankoop, huur of lease tussen 1 januari 2023 en 1 juli 2023 van een hybride-wagen blijft de bestaande aftrekformule van toepassing, maar de benzine of diesel zal slechts voor maximaal 50% aftrekbaar zijn.

Enkel zuiver elektrische wagens zullen op termijn nog fiscaal aftrekbaar zijn. Indien de betreffende elektrische wagen wordt aangekocht, gehuurd of geleased voor 1 januari 2027 zullen de kosten volledig fiscaal aftrekbaar zijn voor de volledige gebruikstermijn van het voertuig. Voor aankopen, huur of lease na 1 januari 2027 zal de fiscale aftrekbaarheid geleidelijk dalen tot 67,50% bij aankoop, huur of lease na 1 januari 2031

Voor bedrijfswagens die reeds in uw bedrijf aanwezig zijn verandert er niets inzake fiscale aftrekbaarheid.

 

Publicatiedatum : 25/11/2022

Meer informatie?

Wenst u meer informatie of wilt u een offerte aanvragen?

Coone & Partners