Nieuws

Uitbreiding onderzoeks- en aanslagtermijnen in inkomstenbelasting en BTW

De klok tikt voor wie nog wil genieten van 100% fiscale aftrekbaarheid voor plug-inhybrides!

Verdwijnen NEDC waarden en impact van de nieuwe WLTP waarden op de autofiscaliteit (19/09/2022)

Bezoek Chinese delegatie van advocaten LEX MAGISTER aan Coone & Partners (14/11/2019)

Nouveau Code des sociétés et associations (01/05/2019)