Dropbox upload

Als cliënt kan u op deze pagina uw boekhouddocumenten (aan- en verkoopdocumenten en bankafschriften) opladen ter verwerking.  Gebruik bij voorkeur CHROME als browser.

Gelieve hieronder de naam van uw bedrijf in te vullen beperkt tot 25 karakters en uw e-mail adres alsook de periode aan te duiden bvb Q1,Q2 voor kwartaalaangevers of Januari, Februari voor maandaangevers en het jaartal.  Uw bestand dient opgeladen te worden als PDF of TIFF formaat (bij voorkeur TIFF) .

De aankoopfacturen en verkoopfacturen en/of bankafschriften dienen in aparte files(batches) opgeladen te worden.

Houd er mee rekening dat de bestanden maximaal 20 MB mogen bedragen omwille van beveiligingsredenen.

<TIP>: Creëer 1 file (pdf of tiff) per type (bvb. aankopen, verkopen of bank) per periode en gebruik geen ‘speciale’ tekens in uw benaming zoals “/” of “-“. 

 

Let op : na het opladen met percentage 100% zie je volgend icoon staan :  Dit dient enkel om het net opgeladen bestand uit de verzending te verwijderen en duidt geenszins op een probleem bij het opladen.

Dropbox Upload

  • Sleep bestanden hierheen of
    Toegestane bestandstypen: pdf, tif, tiff, Max. bestandsgrootte: 20 MB.

    Meer informatie?

    Wenst u meer informatie of wilt u een offerte aanvragen?