Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (01/05/2019)

De nieuwe vennootschapswetgeving… Wat betekent dit voor u ?

Met ingang vanaf 1 mei 2019 is er een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen in voege getreden. Enkele ‘highlights’….

Wat verandert er nu ?

  • Het aantal rechtsvormen wordt teruggebracht naar 4 (Besloten Vennootschap, Naamloze Vennootschap, Coöperatieve vennootschap en de maatschap)
  • Voor de nieuw op te richten vennootschappen gaat de wijziging in vanaf 1 mei 2019.  Voor bestaande vennootschappen wordt een overgangsperiode voorzien en geldt het nieuwe WVV vanaf 1 januari 2020 voor de dwingende bepalingen behoudens eerdere toepassing (opt-in).  De statuten moeten aangepast zijn voor 31/12/2023.
  • Minimum kapitaalsvereiste wordt afgeschaft maar vergeet niet het belang van het financieel plan waaruit uw kapitaalvereiste blijkt
  • De NV kan één aandeelhouder tellen
  • Grotere vrijheid in de stemrechtenregeling per aandeel
  • …..

Meer informatie?

Wenst u meer informatie of wilt u een offerte aanvragen?

Coone & Partners