Belang van het financieel plan in het kader van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (02/05/2019)
n de besloten vennootschap (“bv”) die de “bvba” vervangt, is het begrip kapitaal geschrapt. Het is dus niet meer nodig om bij de oprichting van de vennootschap over een verplicht minimumkapitaal van 18.550 euro te beschikken. Aan de andere kant moeten de oprichters voldoende startkapitaal leveren voor de activiteit die de vennootschap wil ontwikkelen. In ruil voor de afschaffing van het verplichte minimumkapitaal, eist de wetgever een gedetailleerder financieel plan.
De minimale inhoud van het nieuwe financieel plan wordt bepaald door het nieuwe Wetboek van Vennootschappen zelf en bestaat uit 7 delen:
  • een nauwkeurige beschrijving van de geplande activiteit;
  • een overzicht van alle financieringsbronnen bij oprichting (met vermelding van de verstrekte garanties);
  • een openingsbalans opgesteld volgens een door de Koning vast te stellen schema en verwachte balansen na twaalf en vierentwintig maanden;
  • een verwachte winst- en verliesrekening na twaalf en vierentwintig maanden, opgesteld volgens een door de Koning vast te stellen schema;
  • een begroting van verwachte ontvangsten en uitgaven voor een periode van ten minste twee jaar vanaf de datum van oprichting;
  • een beschrijving van de hypothesen die in aanmerking worden genomen bij het schatten van de voorziene omzet en winstgevendheid;
  • indien van toepassing, de naam van de externe deskundige die heeft geholpen bij het opmaken van het financieel plan.
De bedoeling van de wetgever was om het opstellen van het financieel plan door een economische beroepsbeoefenaar niet verplicht te stellen (om in ieder geval de oprichtingskosten niet te verhogen). In de praktijk is het echter heel waarschijnlijk dat men door de toegenomen complexiteit van het financieel plan een beroep zal moeten doen op een accountant, omdat alleen een economische beroepsbeoefenaar op kwalitatieve wijze een financieel plan zal kunnen opstellen.
Hoewel voor nv’s een minimumkapitaal verplicht blijft, moet ook daar een financieel plan worden opgesteld overeenkomstig het bovenvermelde schema in 7 rubrieken

Meer informatie?

Wenst u meer informatie of wilt u een offerte aanvragen?

Coone & Partners

Deel deze pagina

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn